วันที่ 15 เม.ย. 2564 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันสงกรานต์ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 14 เม.ย. 2564 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันสงกรานต์ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 13 เม.ย. 2564 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันสงกรานต์ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 9 เม.ย. 2564 กิจกรรมแจกชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ ชุดพื้นเมือง และเครื่องแบบนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)
วันที่ 9 เม.ย. 2564 กิจกรรมจำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 8 เม.ย. 2564 กิจกรรมจำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 7 เม.ย. 2564 กิจกรรมจำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 6 เม.ย. 2564 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันจักรี (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 5 เม.ย. 2564 กิจกรรมจำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 2 เม.ย. 2564 กิจกรรมจำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 1 เม.ย. 2564 กิจกรรมจำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 31 มี.ค. 2564 กิจกรรมจำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 30 มี.ค. 2564 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทัศนศึกษาครูต่างชาติและทัศนศึกษาพนักงาน ปี 63 (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 30 มี.ค. 2564 กิจกรรมจำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 29 มี.ค. 2564 กิจกรรมดำเนินการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ใช้บริการที่มาซื้อสินค้า (งานร้านค้าสวัสดิการ)
วันที่ 29 มี.ค. 2564 กิจกรรมจำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 27 มี.ค. 2564 กิจกรรมลงทะเบียนการเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 26 มี.ค. 2564 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันหยุดราชการพิเศษประจำภาคเหนือ (วันไหว้พระธาตุ) (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 25 มี.ค. 2564 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนมีนาคม (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 มี.ค. 2564 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทัศนศึกษาครูต่างชาติ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 21 มี.ค. 2564 กิจกรรมจำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 (งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)
วันที่ 9 มี.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2563 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 8 มี.ค. 2564 กิจกรรมประชุมผู้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนมีนาคม 2564 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 7 มี.ค. 2564 กิจกรรมจำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)
วันที่ 5 มี.ค. 2564 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทตรวจสุขภาพครูและบุคลากร บริษัทจำหน่ายน้ำดื่ม บริษัทให้บริการอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดทำเหรียญ MCP Family Run และบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ห้องหุ่นยนต์ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 3 มี.ค. 2564 กิจกรรมประชุมการจัดทำของที่ระลึก ครบรอบ 90 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 ก.พ. 2564 กิจกรรม โรงเรียนหยุด วันมาฆบูชา (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 25 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 24 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3/2563 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 23 ก.พ. 2564 กิจกรรมขอเชิญประชุมคณะกรรมการจำหน่ายแบบเรียนและชุดเครื่องแบบนักเรียน ป.1-6 (งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)
วันที่ 18 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนกุมภาพันธ์ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 12 ก.พ. 2564 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันตรุษจีน (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 10 ก.พ. 2564 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันการศึกษาเอกชน (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 9 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2563 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 3 ก.พ. 2564 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทจำหน่ายรถตู้ บริษัทจำหน่ายไอศกรีม บริษัทจำหน่ายน้ำดื่ม บริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียนและร้านตัดชุดฟอร์มนักการ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 2 ก.พ. 2564 กิจกรรมรองผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมวางพวงหรีดและเคารพศพคุณพ่อเจริญ ทากิตติ คุณพ่ออาจารย์พรชนก ทากิตติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 ม.ค. 2564 กิจกรรม วันครู หยุดโครงการเพลิน (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 14 ม.ค. 2564 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนมกราคม (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 11 ม.ค. 2564 กิจกรรมเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาจำหน่ายทรัพย์สินโรงเรียนออกจากบัญชีทรัพย์สิน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 9 ม.ค. 2564 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ หยุดโครงการเพลิน (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 5 ม.ค. 2564 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดทำโครงเหล็กตาข่ายกันตกอาคารมงฟอร์ต และจัดทำการปรับปรุงหลังคาอาคารเซนต์คาเบรียล (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 4 ม.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2563 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 2 ม.ค. 2564 กิจกรรมหยุดโครงการเพลิน หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 1 ม.ค. 2564 กิจกรรมโรงเรียนหยุด เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 31 ธ.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุด เนื่องในวันสิ้นปี (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 30 ธ.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันคริสต์มาส (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 29 ธ.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันคริสต์มาส (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 28 ธ.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันคริสต์มาส (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 27 ธ.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันคริสต์มาส (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 26 ธ.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันคริสต์มาส (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 25 ธ.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันคริสต์มาส (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 19 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 18 ธ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการประชุมการดำเนินงานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 14 (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 15 ธ.ค. 2563 กิจกรรมประกาศผลการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 ธ.ค. 2563 กิจกรรมเปิดเรียน หลังวันหยุดยาว (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 11 ธ.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 11 ธ.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 10 ธ.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันรัฐธรรมนูญ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 8 ธ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 7/2563 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 7 ธ.ค. 2563 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 5 ธ.ค. 2563 กิจกรรมวันชาติ วันพ่อเเห่งชาติ หยุดโครงการเพลิน (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 4 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 3 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 2 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 30 พ.ย. 2563 กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 พ.ย. 2563 กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียนและแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 พ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 พ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงระเบียบกองทุนฯ เป็นประกาศกองทุนฯ (งานบริหารกองทุน)
วันที่ 26 พ.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 พ.ย. 2563 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์ ร้านจำหน่าย ชุดพละ ร้านจำหน่ายปกพลาสติก (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 25 พ.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 24 พ.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 23 พ.ย. 2563 กิจกรรมเปิดเรียน หลังวันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 21 พ.ย. 2563 กิจกรรมหยุดเรียนโครงการเพลิน เนื่องในวันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 20 พ.ย. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 19 พ.ย. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 18 พ.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 17 พ.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 พ.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 13 พ.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 12 พ.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 12 พ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนพ.ย.63 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 11 พ.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 10 พ.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 9 พ.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 8 พ.ย. 2563 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และจำหน่ายใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 6 พ.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 5 พ.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 4 พ.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 3 พ.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 3 พ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6/2563 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 2 พ.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 31 ต.ค. 2563 กิจกรรมลงทะเบียนการเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 30 ต.ค. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 30 ต.ค. 2563 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพครูและร้านจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงาน วันครอบครัวครู ครอบครัวนักการ งานวันครูอาวุโส (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 29 ต.ค. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 ต.ค. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 ต.ค. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 ต.ค. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 23 ต.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุดวันปิยมหาราช (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 22 ต.ค. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนตุลาคม (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 21 ต.ค. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 20 ต.ค. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 19 ต.ค. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 19 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมผู้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนตุลาคม 2563 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 ต.ค. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 15 ต.ค. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 ต.ค. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 13 ต.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล ที่ 9 (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 12 ต.ค. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 9 ต.ค. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 9 ต.ค. 2563 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดทำเสื้อกรีฑาสี, ผ้าตัดชุดฟอร์ม, แหวนทองคำ, บริษัทล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ, บริษัททัศนศึกษา และบริษัทจำหน่ายถังกรองทรายสำหรับสระว่ายน้ำ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 8 ต.ค. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 7 ต.ค. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 6 ต.ค. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 6 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5/2563 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 5 ต.ค. 2563 กิจกรรมนำส่งเอกสารการขอเบิกเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคลประจำเดือนตุลาคม 2563 (งานประสานราชการ)
วันที่ 5 ต.ค. 2563 กิจกรรมนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือนกันยายน 2563 (งานประสานราชการ)
วันที่ 5 ต.ค. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 2 ต.ค. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 ต.ค. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 30 ก.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 29 ก.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 ก.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 ก.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุมพนักงานโรงอาหาร ร้านค้าเบเกอรี่ ร้านค้าสวัสดิการ ประจำเดือนกันยายน 2563 (งานโภชนาการ)
วันที่ 24 ก.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 24 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับโรงเรียนอนุบาล (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 23 ก.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 ก.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 21 ก.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 18 ก.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 18 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนกันยายน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 18 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 2 แผนก (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 17 ก.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 17 ก.ย. 2563 กิจกรรมตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ “100 ปีเซนต์คาเบรียล” (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 17 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับโรงเรียนอนุบาล (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนก.ย.63 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับโรงเรียนอนุบาล (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 15 ก.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับโรงเรียนอนุบาล (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 11 ก.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 10 ก.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 9 ก.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 9 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับโรงเรียนอนุบาล (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 9 ก.ย. 2563 กิจกรรมคุณบูม กัซซันเริงโพธิ์ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน (งานบริหารกองทุน)
วันที่ 8 ก.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 8 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4/2563 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 3 ก.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 3 ก.ย. 2563 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และจำหน่ายใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 2 ก.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 ก.ย. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 31 ส.ค. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 31 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และจำหน่ายใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 31 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมผู้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 29 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และจำหน่ายใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 29 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 ส.ค. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 ส.ค. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 ส.ค. 2563 กิจกรรมนำส่งเงินค่าสงเคราะห์ต่าง ๆ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (งานประสานราชการ)
วันที่ 26 ส.ค. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 ส.ค. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมพนักงานโรงอาหาร ร้านค้าเบเกอรี่ ร้านค้าสวัสดิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (งานโภชนาการ)
วันที่ 24 ส.ค. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 21 ส.ค. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 20 ส.ค. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 19 ส.ค. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 19 ส.ค. 2563 กิจกรรมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ร่วมพิธีศพ บิดาของ พ.ต.ท.นำพล พรหมการัตน์ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 18 ส.ค. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 18 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ายและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 17 ส.ค. 2563 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 ส.ค. 2563 กิจกรรมการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการเปิดเรียน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 ส.ค. 2563 กิจกรรมตัวเเทนฝ่ายธุรการ อบรมกิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอมโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 13 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนส.ค.63 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 12 ส.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุดเนื่องในวันเเม่แห่งชาติ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 10 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ ร่วมกันทั้ง 2 แผนก (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 5 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3/2563 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 31 ก.ค. 2563 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 31 ก.ค. 2563 กิจกรรมประชุมผู้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 29 ก.ค. 2563 กิจกรรมเปิดเรียน หลังวันหยุด (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 28 ก.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 27 ก.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันหยุดราชการกรณีพิเศษเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 23 ก.ค. 2563 กิจกรรมประชุมพนักงานโรงอาหาร ร้านค้าเบเกอรี่ ร้านค้าสวัสดิการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (งานโภชนาการ)
วันที่ 16 ก.ค. 2563 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนกรกฎาคม 2563 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 15 ก.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2/2563 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 10 ก.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน (งานบริหารกองทุน)
วันที่ 7 ก.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 4 ก.ค. 2563 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 29 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมผู้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 15 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมพนักงานโรงอาหาร พนักงานร้านค้าสวัสดิการ และพนักงานร้านค้าเบเกอรี่ (งานโภชนาการ)
วันที่ 9 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนมิ.ย.63 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1/2563 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 4 มิ.ย. 2563 กิจกรรมฝ่ายธุรการ-การเงิน เปิดทำการ หลังหยุดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 3 มิ.ย. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 2 มิ.ย. 2563 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพครูต่างชาติ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 1 พ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนพ.ค.63 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)