วันที่ 15 เม.ย. 2564 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันสงกรานต์ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 14 เม.ย. 2564 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันสงกรานต์ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 13 เม.ย. 2564 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันสงกรานต์ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 6 เม.ย. 2564 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันจักรี (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 26 ก.พ. 2564 กิจกรรม โรงเรียนหยุด วันมาฆบูชา (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 10 ก.พ. 2564 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันการศึกษาเอกชน (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 16 ม.ค. 2564 กิจกรรม วันครู หยุดโครงการเพลิน (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 9 ม.ค. 2564 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ หยุดโครงการเพลิน (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 2 ม.ค. 2564 กิจกรรมหยุดโครงการเพลิน หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 1 ม.ค. 2564 กิจกรรมโรงเรียนหยุด เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 31 ธ.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุด เนื่องในวันสิ้นปี (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 30 ธ.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันคริสต์มาส (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 29 ธ.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันคริสต์มาส (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 28 ธ.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันคริสต์มาส (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 27 ธ.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันคริสต์มาส (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 26 ธ.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันคริสต์มาส (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 25 ธ.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันคริสต์มาส (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 10 ธ.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันรัฐธรรมนูญ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 7 ธ.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุดชดเชย วันชาติ วันพ่อเเห่งชาติ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 5 ธ.ค. 2563 กิจกรรมวันชาติ วันพ่อเเห่งชาติ หยุดโครงการเพลิน (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 23 ต.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุดวันปิยมหาราช (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 13 ต.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล ที่ 9 (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 18 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ายและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนส.ค.63 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 12 ส.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุดเนื่องในวันเเม่แห่งชาติ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 5 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3/2563 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 31 ก.ค. 2563 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 31 ก.ค. 2563 กิจกรรมประชุมผู้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 29 ก.ค. 2563 กิจกรรมเปิดเรียน หลังวันหยุด (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 28 ก.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 27 ก.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันหยุดราชการกรณีพิเศษเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 23 ก.ค. 2563 กิจกรรมประชุมพนักงานโรงอาหาร ร้านค้าเบเกอรี่ ร้านค้าสวัสดิการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (งานโภชนาการ)
วันที่ 16 ก.ค. 2563 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนกรกฎาคม 2563 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 15 ก.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2/2563 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 10 ก.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน (งานบริหารกองทุน)
วันที่ 7 ก.ค. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 4 ก.ค. 2563 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 29 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมผู้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 15 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมพนักงานโรงอาหาร พนักงานร้านค้าสวัสดิการ และพนักงานร้านค้าเบเกอรี่ (งานโภชนาการ)
วันที่ 9 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนมิ.ย.63 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 5 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1/2563 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 4 มิ.ย. 2563 กิจกรรมฝ่ายธุรการ-การเงิน เปิดทำการ หลังหยุดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 3 มิ.ย. 2563 กิจกรรมโรงเรียนหยุด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 2 มิ.ย. 2563 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพครูต่างชาติ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 1 พ.ค. 2563 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนพ.ค.63 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)