วันที่ 15 ก.พ. 2565 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันมาฆบูชา (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 10 ก.พ. 2565 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันการศึกษาเอกชน (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 3 ม.ค. 2565 กิจกรรม โรงเรียนหยุด ชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 2 ม.ค. 2565 กิจกรรม โรงเรียนหยุด เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 1 ม.ค. 2565 กิจกรรมโรงเรียนหยุด เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 31 ธ.ค. 2564 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันสิ้นปี (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 30 ธ.ค. 2564 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสเเละวันส่งท้ายสิ้นปี (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 29 ธ.ค. 2564 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสเเละวันส่งท้ายสิ้นปี (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 28 ธ.ค. 2564 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสเเละวันส่งท้ายสิ้นปี (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 27 ธ.ค. 2564 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสเเละวันส่งท้ายสิ้นปี (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 26 ธ.ค. 2564 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสเเละวันส่งท้ายสิ้นปี (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 25 ธ.ค. 2564 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสเเละวันส่งท้ายสิ้นปี (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 10 ธ.ค. 2564 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันรัฐธรรมนูญ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 6 ธ.ค. 2564 กิจกรรมโรงเรียนหยุด ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ) (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 22 ต.ค. 2564 กิจกรรมโรงเรียนหยุด ชดเชยวันปิยมหาราช (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 13 ต.ค. 2564 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 24 ก.ย. 2564 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันมหิดล (หยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม) (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 12 ส.ค. 2564 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 10 ส.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 ก.ค. 2564 กิจกรรมโรงเรียนหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 26 ก.ค. 2564 กิจกรรมโรงเรียนหยุด ชดเชยวันอาสาฬหบูชา (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 20 ก.ค. 2564 กิจกรรมประชุมพนักงานโรงอาหาร มุมสวัสดิการ เบเกอรี่ และร้านเครื่องดื่ม (งานโภชนาการ)
วันที่ 6 ก.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 2 ก.ค. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2564 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 มิ.ย. 2564 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2564 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 18 มิ.ย. 2564 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนมิถุนายน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 4 มิ.ย. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 4 มิ.ย. 2564 กิจกรรมเรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 3 มิ.ย. 2564 กิจกรรมโรงเรียนหยุด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 27 พ.ค. 2564 กิจกรรมประชุมพนักงานโรงอาหาร มุมสวัสดิการ เบเกอรี่ และร้านเครื่องดื่ม (งานโภชนาการ)
วันที่ 25 พ.ค. 2564 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทจำหน่ายเครื่องเล่น และ จัดทำสนามหญ้าเทียม (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 6 พ.ค. 2564 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดทำรางน้ำฝนอาคารมงฟอร์ ต (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 1 พ.ค. 2564 กิจกรรมรับหนังสือเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 (งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)