วันที่ 26 ก.ค. 3108 กิจกรรม: คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 5 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 เม.ย. 2566 กิจกรรม: การแสดงความสามารถของนักเรียนกิจกรรม Summer Course 2023 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 6 เม.ย. 2566 กิจกรรม: การแสดงความสามารถของนักเรียนกิจกรรม Summer Course 2023 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 5 เม.ย. 2566 กิจกรรม: การแสดงความสามารถของนักเรียนกิจกรรม Summer Course 2023 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 7 มี.ค. 2566 กิจกรรม: งานอภิบาลประชุมคณะกรรมการจิตารมณ์มหาพรต (งานอภิบาล)
วันที่ 4 มี.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนรับเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนต้นแบบคนดีวิถีพุทธ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ก.พ. 2566 กิจกรรม: มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมประกวดการไหว้ ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 24 ก.พ. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 24 ก.พ. 2566 กิจกรรม: พิธีบูชาขอบพระคุณ 90 ปี และปิดปีการศึกษา (งานอภิบาล)
วันที่ 23 ก.พ. 2566 กิจกรรม: มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมประกวดการไหว้ ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 22 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ก.พ. 2566 กิจกรรม: พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสปิดการฉลอง 90 ปี และการก่อตั้งโรงเรียนฯ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด (งานกีฬา)
วันที่ 21 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด (งานกีฬา)
วันที่ 20 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 ก.พ. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมประกวดการไหว้ ชั้น ป.3, ป.6 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 17 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 8/2565 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 16 ก.พ. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมประกวดการไหว้ ชั้น ป.2, ป.5 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 15 ก.พ. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมประกวดการไหว้ ชั้น ป.1, ป.4 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 15 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 ก.พ. 2566 กิจกรรม: สภานักเรียนจัดกิจกรรมการนัด MCP ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 14 ก.พ. 2566 กิจกรรม: คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนต้นแบบคนดีวิถีพุทธ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 ก.พ. 2566 กิจกรรม: เลี้ยงอาหารผู้ด้อยโอกาสเนื่องในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ (งานอภิบาล)
วันที่ 13 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 ก.พ. 2566 กิจกรรม: จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 ก.พ. 2566 กิจกรรม: กิจกรรม Lost and Found ของฉันที่หายไป (งานอภิบาล)
วันที่ 9 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 8 ก.พ. 2566 กิจกรรม: เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ก.พ. 2566 กิจกรรม: กิจกรรม Lost and Found ของฉันที่หายไป (งานอภิบาล)
วันที่ 8 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ก.พ. 2566 กิจกรรม: กิจกรรม Lost and Found ของฉันที่หายไป (งานอภิบาล)
วันที่ 7 ก.พ. 2566 กิจกรรม: งานอภิบาลร่วมประชุมกับ 4 โรงเรียนคาทอลิก วางแผนการดำเนินงานอภิบาล ปีการศึกษา 2566 (งานอภิบาล)
วันที่ 6 ก.พ. 2566 กิจกรรม: คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 14 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลเด็กดีเด่น (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ก.พ. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.2 (รอบชิงชนะเลิศ) ระหว่าง ป.2/8 vs ป.2/6 (งานกีฬา)
วันที่ 3 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ป.2 (Day Camp) (งานลูกเสือ)
วันที่ 3 ก.พ. 2566 กิจกรรม: พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์ (งานอภิบาล)
วันที่ 2 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ป.1 (งานลูกเสือ)
วันที่ 2 ก.พ. 2566 กิจกรรม: งานอภิบาล อบรม online วันรวมพลคนรักมงฟอร์ต หัวข้อผู้นำแห่งอนาคตวิถีจิตมงฟอร์ต (งานอภิบาล)
วันที่ 2 ก.พ. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.3 (รอบชิงชนะเลิศ) ระหว่าง ป.3/7 vs ป.3/4 (งานกีฬา)
วันที่ 2 ก.พ. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.2 (รอบชิงชนะเลิศที่ 3) ระหว่าง ป.2/1 vs ป.2/5 (งานกีฬา)
วันที่ 1 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ผู้สมัครสภานักเรียนกล่าวแนะนำตัว และชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.พ. 2566 กิจกรรม: พิธีขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสปิดการฉลอง 90 ปี และการก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (ศาสนาอิสลาม) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.พ. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.3 (รอบชิงชนะเลิศที่ 3) ระหว่าง ป.3/2 vs ป.3/6 (งานกีฬา)
วันที่ 1 ก.พ. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.4 (รอบชิงชนะเลิศ) ระหว่าง ป.4/6 vs ป.4/9 (งานกีฬา)
วันที่ 1 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 31 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ม.ค. 2566 กิจกรรม: นมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสขอบคุณพระเจ้าสำหรับการฉลอง 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เทศนาโดย ศาสนาจารย์ภักดี วัฒนะจันทรกุล ศิษยาภิบาลเกียรติคุณ คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.4 (รอบชิงชนะเลิศที่ 3) ระหว่าง ป.4/5 vs ป.4/7 (งานกีฬา)
วันที่ 31 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.5 (รอบชิงชนะเลิศ) ระหว่าง ป.5/7 vs ป.5/2 (งานกีฬา)
วันที่ 31 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.1 (รอบชิงชนะเลิศ) ระหว่าง ป.1/4 vs ป.1/2 (งานกีฬา)
วันที่ 31 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.2 (รอบรองชนะเลิศ) ระหว่าง ป.2/5 vs ป.2/6 (งานกีฬา)
วันที่ 31 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.3 (รอบรองชนะเลิศ) ระหว่าง ป.3/4 vs ป.3/6 (งานกีฬา)
วันที่ 30 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.3 (รอบรองชนะเลิศ) ระหว่าง ป.3/2 vs ป.3/7 (งานกีฬา)
วันที่ 30 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.4 (รอบรองชนะเลิศ) ระหว่าง ป.4/5 vs ป.4/9 (งานกีฬา)
วันที่ 30 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.5 (รอบชิงชนะเลิศที่ 3) ระหว่าง ป.5/1 vs ป.5/5 (งานกีฬา)
วันที่ 30 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.6 (รอบชิงชนะเลิศ) ระหว่าง ป.6/2 vs ป.6/8 (งานกีฬา)
วันที่ 30 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.1 (รอบชิงชนะเลิศที่ 3) ระหว่าง ป.1/8 vs ป.1/5 (งานกีฬา)
วันที่ 30 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.2 (รอบรองชนะเลิศ) ระหว่าง ป.2/1 vs ป.2/8 (งานกีฬา)
วันที่ 28 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.5 (งานลูกเสือ)
วันที่ 27 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.5 (งานลูกเสือ)
วันที่ 27 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.4 (รอบรองชนะเลิศ) ระหว่าง ป.4/7 vs ป.4/6 (งานกีฬา)
วันที่ 27 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.6 (รอบชิงชนะเลิศที่ 3) ระหว่าง ป.6/6 vs ป.6/1 (งานกีฬา)
วันที่ 26 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 ม.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 26 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.5 (รอบรองชนะเลิศ) ระหว่าง ป.5/1 vs ป.5/7 (งานกีฬา)
วันที่ 26 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.6 (รอบรองชนะเลิศ) ระหว่าง ป.6/2 vs ป.6/6 (งานกีฬา)
วันที่ 26 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล (งานกีฬา)
วันที่ 26 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.1 (รอบรองชนะเลิศ) ระหว่าง ป.1/8 vs ป.1/4 (งานกีฬา)
วันที่ 26 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.2 (รอบแรก) ระหว่าง ป.2/6 vs ป.2/9 (งานกีฬา)
วันที่ 26 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.3 (รอบแรก) ระหว่าง ป.3/9 vs ป.3/6 (งานกีฬา)
วันที่ 25 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ผู้สมัครสภานักเรียนกล่าวแนะนำตัว และชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.2 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 ม.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 25 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.4 (รอบแรก) ระหว่าง ป.4/9 vs ป.4/4 (งานกีฬา)
วันที่ 25 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.5 (รอบรองชนะเลิศ) ระหว่าง ป.5/1 vs ป.5/7 (งานกีฬา)
วันที่ 25 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.6 (รอบรองชนะเลิศ) ระหว่าง ป.6/2 vs ป.6/6 (งานกีฬา)
วันที่ 25 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.2 (รอบแรก) ระหว่าง ป.2/3 vs ป.2/5 (งานกีฬา)
วันที่ 25 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.3 (รอบแรก) ระหว่าง ป.3/4 vs ป.3/5 (งานกีฬา)
วันที่ 25 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.1 (รอบรองชนะเลิศ) ระหว่าง ป.1/5 vs ป.1/2 (งานกีฬา)
วันที่ 24 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ผู้สมัครสภานักเรียนกล่าวแนะนำตัว และชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.3 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ม.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 24 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.5 (รอบแรก) ระหว่าง ป.5/6 vs ป.5/2 (งานกีฬา)
วันที่ 24 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.6 (รอบแรก) ระหว่าง ป.6/3 vs ป.6/1 (งานกีฬา)
วันที่ 24 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.1 (รอบแรก) ระหว่าง ป.1/3 vs ป.1/4 (งานกีฬา)
วันที่ 24 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.3 (รอบแรก) ระหว่าง ป.3/8 vs ป.3/7 (งานกีฬา)
วันที่ 24 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.4 (รอบแรก) ระหว่าง ป.4/8 vs ป.4/5 (งานกีฬา)
วันที่ 23 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ฝึกซ้อมเพลงนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสขอบคุณพระเจ้าสำหรับการฉลอง 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมครูคริสเตียน เรื่องนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสขอบคุณพระเจ้าสำหรับการฉลอง 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.1 (รอบแรก) ระหว่าง ป.1/7 vs ป.1/8 (งานกีฬา)
วันที่ 23 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.2 (รอบแรก) ระหว่าง ป.2/2 vs ป.2/8 (งานกีฬา)
วันที่ 23 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.4 (รอบแรก) ระหว่าง ป.4/6 vs ป.4/2 (งานกีฬา)
วันที่ 23 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.5 (รอบแรก) ระหว่าง ป.5/5 vs ป.5/8 (งานกีฬา)
วันที่ 23 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.6 (รอบแรก) ระหว่าง ป.6/7 vs ป.6/8 (งานกีฬา)
วันที่ 21 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.5 (งานลูกเสือ)
วันที่ 20 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.5 (งานลูกเสือ)
วันที่ 20 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ม.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 18 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 ม.ค. 2566 กิจกรรม: จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มกราคม (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 ม.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 18 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.1 (รอบแรก) ระหว่าง ป.1/2 vs ป.1/1 (งานกีฬา)
วันที่ 18 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.2 (รอบแรก) ระหว่าง ป.2/1 vs ป.2/4 (งานกีฬา)
วันที่ 18 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.3 (รอบแรก) ระหว่าง ป.3/2 vs ป.3/3 (งานกีฬา)
วันที่ 18 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.4 (รอบแรก) ระหว่าง ป.4/7 vs ป.4/3 (งานกีฬา)
วันที่ 18 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.5 (รอบแรก) ระหว่าง ป.5/3 vs ป.5/7 (งานกีฬา)
วันที่ 18 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.6 (รอบแรก) ระหว่าง ป.6/5 vs ป.6/6 (งานกีฬา)
วันที่ 17 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 ม.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 17 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.1 (รอบแรก) ระหว่าง ป.1/6 vs ป.1/5 (งานกีฬา)
วันที่ 17 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.2 (รอบแรก) ระหว่าง ป.2/2 vs ป.2/7 (งานกีฬา)
วันที่ 17 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.3 (รอบแรก) ระหว่าง ป.3/7 vs ป.3/1 (งานกีฬา)
วันที่ 17 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.4 (รอบแรก) ระหว่าง ป.4/2 vs ป.4/1 (งานกีฬา)
วันที่ 17 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.5 (รอบแรก) ระหว่าง ป.5/1 vs ป.5/4 (งานกีฬา)
วันที่ 17 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.6 (รอบแรก) ระหว่าง ป.6/2 vs ป.6/4 (งานกีฬา)
วันที่ 16 ม.ค. 2566 กิจกรรม: รวบรวม แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ของฝ่ายกิจการนักเรียน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 13 ม.ค. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 ม.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 11 ม.ค. 2566 กิจกรรม: บันทึก VDO ผู้สมัครสภานักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 ม.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 11 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 10 ม.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 10 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันแบดมินตัน (งานกีฬา)
วันที่ 9 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ผู้อำนวยการถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ (งานกีฬา)
วันที่ 8 ม.ค. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมเดิน-วิ่ง MCP FAMILY RUN#2 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 6 ม.ค. 2566 กิจกรรม: พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมกราคม (งานอภิบาล)
วันที่ 5 ม.ค. 2566 กิจกรรม: คลินิกให้คำปรึกษา ครั้งที่ 13 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 ม.ค. 2566 กิจกรรม: บันทึกภาพตัวแทนผู้สมัครสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากล (งานกีฬา)
วันที่ 21 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ธันวาคม (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 16 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: พิธีบูชาขอบพระคุณวันพระคริสตสมภพ (งานอภิบาล)
วันที่ 16 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ตัวแทนงานอภิบาลร่วมกิจกรรมวันครูคำสอนไทย (งานอภิบาล)
วันที่ 15 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: คลินิกให้คำปรึกษา ครั้งที่ 12 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการมอบของรางวัลและเกียรติบัตร นักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเดิน-วิ่ง MCP FAMILY RUN#2 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 8 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 7/2565 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 8 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 7 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 6 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนเรื่อง การจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 (งานอภิบาล)
วันที่ 6 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: วจนพิธีกรรมเปิดไฟต้นคริสต์มาส และถ้ำพระกุมาร (งานอภิบาล)
วันที่ 3 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 2 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 2 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนธันวาคม (งานอภิบาล)
วันที่ 2 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ร่วมคำนับพระสังฆราชเนื่องในวันฉลองศาสนนาม (งานอภิบาล)
วันที่ 2 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ตัวแทนงานอภิบาลร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ 90 ปีอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ (งานอภิบาล)
วันที่ 2 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ (งานกีฬา)
วันที่ 1 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมตัวแทนผู้สมัครสภานักเรียนชั้น ป.5 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤศจิกายน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 54 รูป (ระดับชั้นละ 9 รูป) เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และฉลองครบรอบ 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ย. 2565 กิจกรรม: คณะกรรมการสำรวจสถานที่เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง MCP FAMILY RUN#2 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ย. 2565 กิจกรรม: สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ย. 2565 กิจกรรม: สภานักเรียนและชมรม MC.T.V. เป็นตัวแทนนักเรียนร่วมบริจาคฝาอะลูมิเนียมและปัจจัย ให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 พ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การวาดภาพระบายสีกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นใหม่ ประจำปี 2565 (งานอภิบาล)
วันที่ 28 พ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (งานลูกเสือ)
วันที่ 26 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (งานลูกเสือ)
วันที่ 25 พ.ย. 2565 กิจกรรม: วันวชิราวุธรำลึก (งานลูกเสือ)
วันที่ 25 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (งานลูกเสือ)
วันที่ 25 พ.ย. 2565 กิจกรรม: คลินิกให้คำปรึกษา ครั้งที่ 11 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การประกวดวาดภาพและระบายสี กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ที่ปรึกษาเข้ามาประชุมเรื่อง แนวทางการดูแลเด็ก (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การประกวดวาดภาพและระบายสี กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การประกวดวาดภาพและระบายสี กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 22 พ.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 22 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การประกวดวาดภาพและระบายสี กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การวาดภาพระบายสีกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นใหม่ ประจำปี 2565 (งานอภิบาล)
วันที่ 21 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การประกวดวาดภาพและระบายสี กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 พ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2565 (งานกีฬา)
วันที่ 18 พ.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 17 พ.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 17 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการมอบของรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวด กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปี 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.4 (งานกีฬา)
วันที่ 16 พ.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.2 (งานกีฬา)
วันที่ 16 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.5 (งานกีฬา)
วันที่ 16 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ซ้อมใหญ่กรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2565 (งานกีฬา)
วันที่ 15 พ.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 15 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.3 (งานกีฬา)
วันที่ 15 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.6 (งานกีฬา)
วันที่ 15 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กิจกรรมกิจกรรมกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2565 (งานกีฬา)
วันที่ 14 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.2 (งานกีฬา)
วันที่ 14 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.5 (งานกีฬา)
วันที่ 12 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 11 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 11 พ.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 11 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.1 (งานกีฬา)
วันที่ 11 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.4 (งานกีฬา)
วันที่ 10 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 6/2565 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 10 พ.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 10 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.3 (งานกีฬา)
วันที่ 10 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.6 (งานกีฬา)
วันที่ 9 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.2 (งานกีฬา)
วันที่ 9 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.5 (งานกีฬา)
วันที่ 8 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.1 (งานกีฬา)
วันที่ 8 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.4 (งานกีฬา)
วันที่ 7 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมครู ค่ายลูกเสือ ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 7 พ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.3 (งานกีฬา)
วันที่ 7 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.6 (งานกีฬา)
วันที่ 4 พ.ย. 2565 กิจกรรม: พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน (งานอภิบาล)
วันที่ 4 พ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.2 (งานกีฬา)
วันที่ 4 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.5 (งานกีฬา)
วันที่ 3 พ.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 3 พ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแบดมินตัน ป.5 (งานกีฬา)
วันที่ 3 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแบดมินตัน ป.6 (งานกีฬา)
วันที่ 3 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.1 (งานกีฬา)
วันที่ 3 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.4 (งานกีฬา)
วันที่ 3 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมประธานกรรมการและรองประธานกรรมการผู้ปกครองคณะกรรมการกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2565 (งานกีฬา)
วันที่ 2 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา (งานอภิบาล)
วันที่ 2 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 พ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแบดมินตัน ป.5 (งานกีฬา)
วันที่ 2 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแบดมินตัน ป.6 (งานกีฬา)
วันที่ 2 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.3 (งานกีฬา)
วันที่ 2 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.6 (งานกีฬา)
วันที่ 1 พ.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 1 พ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแบดมินตัน ป.5 (งานกีฬา)
วันที่ 1 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแบดมินตัน ป.6 (งานกีฬา)
วันที่ 1 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.2 (งานกีฬา)
วันที่ 1 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.5 (งานกีฬา)
วันที่ 1 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกรีฑา (งานกีฬา)
วันที่ 31 ต.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 31 ต.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ต.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแบดมินตัน ป.5 (งานกีฬา)
วันที่ 31 ต.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแบดมินตัน ป.6 (งานกีฬา)
วันที่ 31 ต.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.1 (งานกีฬา)
วันที่ 31 ต.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.4 (งานกีฬา)
วันที่ 29 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4 ปีการศึกษา 2565 (งานลูกเสือ)
วันที่ 29 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (งานลูกเสือ)
วันที่ 28 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4 ปีการศึกษา 2565 (งานลูกเสือ)
วันที่ 28 ต.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนคาทอลิกร่วมสวดรูปประคำ โอกาสเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 28 ต.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแบดมินตัน ป.5 (งานกีฬา)
วันที่ 28 ต.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแบดมินตัน ป.6 (งานกีฬา)
วันที่ 27 ต.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 27 ต.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนคาทอลิกร่วมสวดรูปประคำ โอกาสเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 27 ต.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแบดมินตัน ป.5 (งานกีฬา)
วันที่ 27 ต.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแบดมินตัน ป.6 (งานกีฬา)
วันที่ 27 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 26 ต.ค. 2565 กิจกรรม: จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ตุลาคม (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 ต.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 26 ต.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนคาทอลิกร่วมสวดรูปประคำ โอกาสเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 26 ต.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแบดมินตัน ป.5 (งานกีฬา)
วันที่ 26 ต.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแบดมินตัน ป.6 (งานกีฬา)
วันที่ 26 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 25 ต.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแบดมินตัน ป.5 (งานกีฬา)
วันที่ 25 ต.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแบดมินตัน ป.6 (งานกีฬา)
วันที่ 25 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 9 ต.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายกระแสเรียก หลุยส์ มารีย์ ครั้งที่ 44 (งานอภิบาล)
วันที่ 8 ต.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายกระแสเรียก หลุยส์ มารีย์ ครั้งที่ 44 (งานอภิบาล)
วันที่ 7 ต.ค. 2565 กิจกรรม: สรุปข้อมูลการการจัดทำจดหมายและบันทึกข้อความฝ่ายกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 7 ต.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายกระแสเรียก หลุยส์ มารีย์ ครั้งที่ 44 (งานอภิบาล)
วันที่ 3 ต.ค. 2565 กิจกรรม: บันทึกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 30 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ตรวจเช็กการจัดกิจกรรมในระบบ SWIS ของฝ่ายกิจการนักเรียน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 30 ก.ย. 2565 กิจกรรม: สรุปแบบประเมินกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 30 ก.ย. 2565 กิจกรรม: รวบรวมสรุปสารสนเทศกิจกรรมนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 30 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ร่วมคำนับพระสังฆราชเนื่องในวันคล้ายวันเกิด (งานอภิบาล)
วันที่ 28 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2565 (งานกีฬา)
วันที่ 27 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมงาน อภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 (งานอภิบาล)
วันที่ 26 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 ก.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียนรับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5/2565 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 22 ก.ย. 2565 กิจกรรม: บันทึกรายงานการประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 22 ก.ย. 2565 กิจกรรม: สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ก.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.4/8 และ ป.4/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 22 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 21 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ก.ย. 2565 กิจกรรม: จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กันยายน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ก.ย. 2565 กิจกรรม: คลินิกให้คำปรึกษา ครั้งที่ 10 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 16 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ป.3 ปีการศึกษา 2565 (งานลูกเสือ)
วันที่ 16 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 ก.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.4/3 (งานอภิบาล)
วันที่ 14 ก.ย. 2565 กิจกรรม: สภานักเรียนจัดการแข่งขัน Spelling Bee นักเรียนชั้น ป.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 ก.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น (นักเรียนหญิงชั้น ป.6) (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 ก.ย. 2565 กิจกรรม: คลินิกให้คำปรึกษา ครั้งที่ 9 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 ก.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.4/5 (งานอภิบาล)
วันที่ 14 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 ก.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแชร์บอลชายกีฬาสีป.4 (งานกีฬา)
วันที่ 14 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมเพื่อคัดเลือกประธานและรองประธานสี กิจกรรมกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2565 (งานกีฬา)
วันที่ 14 ก.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.5 (งานกีฬา)
วันที่ 14 ก.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.6 (งานกีฬา)
วันที่ 13 ก.ย. 2565 กิจกรรม: สภานักเรียนจัดการแข่งขัน Spelling Bee นักเรียนชั้น ป.5 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 ก.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.4/1 (งานอภิบาล)
วันที่ 13 ก.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแชร์บอลชายกีฬาสี ป.4 (งานกีฬา)
วันที่ 13 ก.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.5 (งานกีฬา)
วันที่ 13 ก.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.6 (งานกีฬา)
วันที่ 12 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 ก.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแชร์บอลชายกีฬาสีป.4 (งานกีฬา)
วันที่ 12 ก.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.5 (งานกีฬา)
วันที่ 12 ก.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.6 (งานกีฬา)
วันที่ 9 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 ก.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.3/9 ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 9 ก.ย. 2565 กิจกรรม: มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการประกวด กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 ชั้น ป.1-ป.3 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 ก.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.5 (งานกีฬา)
วันที่ 9 ก.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.6 (งานกีฬา)
วันที่ 9 ก.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแชร์บอลชายกีฬาสีป.4 (งานกีฬา)
วันที่ 8 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ก.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.3/8 ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 8 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ก.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.5 (งานกีฬา)
วันที่ 8 ก.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.6 (งานกีฬา)
วันที่ 8 ก.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแชร์บอลชายกีฬาสีป.4 (งานกีฬา)
วันที่ 7 ก.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น (นักเรียนหญิงชั้น ป.4) (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ก.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น (นักเรียนหญิงชั้น ป.5) (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ก.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.3/7 ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 7 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ก.ย. 2565 กิจกรรม: มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการประกวด กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 ชั้น ป.4-ป.6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ก.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.5 (งานกีฬา)
วันที่ 7 ก.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.6 (งานกีฬา)
วันที่ 7 ก.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแชร์บอลชายกีฬาสีป.4 (งานกีฬา)
วันที่ 6 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ก.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.3/6 ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 6 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ก.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.5 (งานกีฬา)
วันที่ 6 ก.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.6 (งานกีฬา)
วันที่ 6 ก.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแชร์บอลชายกีฬาสี ป.4 (งานกีฬา)
วันที่ 5 ก.ย. 2565 กิจกรรม: รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ได้รางวัลด้านกีฬา (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 5 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 ก.ย. 2565 กิจกรรม: คลินิกให้คำปรึกษา ครั้งที่ 8 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 ก.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.5 (งานกีฬา)
วันที่ 5 ก.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.6 (งานกีฬา)
วันที่ 5 ก.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแชร์บอลชายกีฬาสีป.4 (งานกีฬา)
วันที่ 2 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ก.ย. 2565 กิจกรรม: พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกันยายน (งานอภิบาล)
วันที่ 2 ก.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ป.5 (งานกีฬา)
วันที่ 2 ก.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ป.3 (งานกีฬา)
วันที่ 1 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.ย. 2565 กิจกรรม: มอบของรางวัลให้กับนักเรียน ระดับชั้น ป.3 ที่ได้รางวัลการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.3/5 ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่นับถือศาสนาพุทธ รับเกียรติบัตรพุทธมามกะ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ พุทธสมาคม-ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ป.6 (งานกีฬา)
วันที่ 1 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 31 ส.ค. 2565 กิจกรรม: สภานักเรียนจัดกิจกรรมการนัด MCP ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ส.ค. 2565 กิจกรรม: จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน สิงหาคม (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ส.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.3 รอบชิงชนะเลิศ ป.3/3 พบกับ ป.3/5 (งานอภิบาล)
วันที่ 31 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ประจำปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ส.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ป.4 (งานกีฬา)
วันที่ 30 ส.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 30 ส.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ป.2 (งานกีฬา)
วันที่ 29 ส.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมพระคุณแม่ ผ่านคุณธรรม เรื่องความกตัญญูกตเวที และฝึกปฏิบัติ เรื่อง การทำจิตใจให้ผ่องใส ด้วยการปฏิบัติสมาธิ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 ส.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ป.1 (งานกีฬา)
วันที่ 28 ส.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนคาทอลิกร่วมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ (งานอภิบาล)
วันที่ 27 ส.ค. 2565 กิจกรรม: อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (งานอภิบาล)
วันที่ 26 ส.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.3/3 ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 25 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 4/2565 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 25 ส.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.3 ป.3/5 พบกับ ป.3/6 (งานอภิบาล)
วันที่ 25 ส.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมพระคุณแม่ ผ่านคุณธรรม เรื่องความกตัญญูกตเวที และฝึกปฏิบัติ เรื่อง การทำจิตใจให้ผ่องใส ด้วยการปฏิบัติสมาธิ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 ส.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันโยนบอลลงห่วงบาสเกตบอล ป.3 (งานกีฬา)
วันที่ 24 ส.ค. 2565 กิจกรรม: สภานักเรียนจัดการแข่งขัน stack (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ส.ค. 2565 กิจกรรม: คลินิกให้คำปรึกษา ครั้งที่ 7 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ส.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.3/2 ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 24 ส.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมพระคุณแม่ ผ่านคุณธรรม เรื่องความกตัญญูกตเวที และฝึกปฏิบัติ เรื่อง การทำจิตใจให้ผ่องใส ด้วยการปฏิบัติสมาธิ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากลและเทควันโด (งานกีฬา)
วันที่ 23 ส.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.3 คู่ที่ 3 ป.3/3 พบกับ ป.3/2 (งานอภิบาล)
วันที่ 23 ส.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.3/1 ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 23 ส.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมพระคุณแม่ ผ่านคุณธรรม เรื่องความกตัญญูกตเวที และฝึกปฏิบัติ เรื่อง การทำจิตใจให้ผ่องใส ด้วยการปฏิบัติสมาธิ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 ส.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันโยนบอลลงห่วงบาสเกตบอล ป.2 (งานกีฬา)
วันที่ 23 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากล (งานกีฬา)
วันที่ 22 ส.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมพระคุณแม่ ผ่านคุณธรรม เรื่องความกตัญญูกตเวที และฝึกปฏิบัติ เรื่อง การทำจิตใจให้ผ่องใส ด้วยการปฏิบัติสมาธิ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ส.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันโยนบอลลงตระกร้าแชร์บอล ป.1 (งานกีฬา)
วันที่ 20 ส.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนคาทอลิก ป.3 ป.4 และ ป.6 อบรมฟื้นฟูจิตใจเตรียมความพร้อมในการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ (งานอภิบาล)
วันที่ 19 ส.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.3 คู่ที่ 4 ป.3/9 พบกับ ป.3/4 (งานอภิบาล)
วันที่ 19 ส.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมพระคุณแม่ ผ่านคุณธรรม เรื่องความกตัญญูกตเวที และฝึกปฏิบัติ เรื่อง การทำจิตใจให้ผ่องใส ด้วยการปฏิบัติสมาธิ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ส.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 ส.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.3 คู่ที่ 3 ป.3/3 พบกับ ป.3/2 (งานอภิบาล)
วันที่ 18 ส.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.1/8 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 18 ส.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 ส.ค. 2565 กิจกรรม: การอบรมให้ความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เกี่ยวกับพืชกัญชาและการหลีกเลี่ยงใช้ความรุนแรงของนักเรียน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 ส.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมพระคุณแม่ ผ่านคุณธรรม เรื่องความกตัญญูกตเวที และฝึกปฏิบัติ เรื่อง การทำจิตใจให้ผ่องใส ด้วยการปฏิบัติสมาธิ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 ส.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.3 คู่ที่ 2 ป.3/6 พบกับ ป.3/8 (งานอภิบาล)
วันที่ 17 ส.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.1/7 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 17 ส.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 ส.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมพระคุณแม่ ผ่านคุณธรรม เรื่องความกตัญญูกตเวที และฝึกปฏิบัติ เรื่อง การทำจิตใจให้ผ่องใส ด้วยการปฏิบัติสมาธิ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2565 (งานกีฬา)
วันที่ 16 ส.ค. 2565 กิจกรรม: คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 16 ส.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.3 คู่ที่ 1 ป.3/5 พบกับ ป.3/7 (งานอภิบาล)
วันที่ 16 ส.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.1/6 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 16 ส.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 16 ส.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมพระคุณแม่ ผ่านคุณธรรม เรื่องความกตัญญูกตเวที และฝึกปฏิบัติ เรื่อง การทำจิตใจให้ผ่องใส ด้วยการปฏิบัติสมาธิ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 ส.ค. 2565 กิจกรรม: พิธีสักการะแม่พระอัสสัมชัญ (งานอภิบาล)
วันที่ 15 ส.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 ส.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมพระคุณแม่ ผ่านคุณธรรม เรื่องความกตัญญูกตเวที และฝึกปฏิบัติ เรื่อง การทำจิตใจให้ผ่องใส ด้วยการปฏิบัติสมาธิ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 ส.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 ส.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 ส.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 ส.ค. 2565 กิจกรรม: พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 ส.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 ส.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.1/5 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 10 ส.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 ส.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.1/4 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 9 ส.ค. 2565 กิจกรรม: รับกล้าไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 ส.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมพระคุณแม่ ผ่านคุณธรรม เรื่องความกตัญญูกตเวที และฝึกปฏิบัติ เรื่อง การทำจิตใจให้ผ่องใส ด้วยการปฏิบัติสมาธิ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 ส.ค. 2565 กิจกรรม: พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม (งานอภิบาล)
วันที่ 5 ส.ค. 2565 กิจกรรม: การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 ส.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.1/3 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 4 ส.ค. 2565 กิจกรรม: การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ส.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.1/2 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 3 ส.ค. 2565 กิจกรรม: การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ส.ค. 2565 กิจกรรม: จัดบอร์์ดความรู้ประจำเดือน กรกฎาคม (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ส.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.1/1 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 2 ส.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.4 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 ป.4/2 VS ป.4/7 (งานอภิบาล)
วันที่ 2 ส.ค. 2565 กิจกรรม: การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน (งานกีฬา)
วันที่ 1 ส.ค. 2565 กิจกรรม: การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 ก.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4 คู่ที่ 1 ป.4/4 VS ป.4/7 คู่ที่ 2 ป.4/2 VS ป.4/6 (งานอภิบาล)
วันที่ 27 ก.ค. 2565 กิจกรรม: พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 ก.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด (งานกีฬา)
วันที่ 26 ก.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.4 คู่ที่ 4 ป.4/6 VS ป.4/9EP (งานอภิบาล)
วันที่ 26 ก.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 ก.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด รอบชิงชนะเลิศ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 25 ก.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.4 คู่ที่ 3 ป.4/3 VS ป.4/2 (งานอภิบาล)
วันที่ 25 ก.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 ก.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ฝึกซ้อมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 22 ก.ค. 2565 กิจกรรม: พิธีบูชาขอบพระคุณวันสถาปนานักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต (งานอภิบาล)
วันที่ 22 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้นักบุญหลุยส์ (งานอภิบาล)
วันที่ 15 ก.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนทำใบงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 ก.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนทำใบงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 ก.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนทำใบงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 ก.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.6 รอบชิงชนะเลิศ ป.6/2 พบกับ ป.6/7 (งานอภิบาล)
วันที่ 12 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน (งานกีฬา)
วันที่ 11 ก.ค. 2565 กิจกรรม: คลินิกให้คำปรึกษา ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 ก.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.5 รอบชิงชนะเลิศ ป.5/3 พบกับ ป.5/7 (งานอภิบาล)
วันที่ 11 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ตัวแทนนักเรียนและครูถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ค่ายผู้นำนายหมุ่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4 (งานลูกเสือ)
วันที่ 9 ก.ค. 2565 กิจกรรม: อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (งานอภิบาล)
วันที่ 8 ก.ค. 2565 กิจกรรม: คณะกรรมการสำรวจสถานที่จัดกิจกรรมวิ่ง ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 8 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ค่ายผู้นำนายหมุ่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4 (งานลูกเสือ)
วันที่ 8 ก.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3/2565 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 7 ก.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.5 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 ป.5/1 พบกับ ป.5/7 (งานอภิบาล)
วันที่ 7 ก.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันวิ่งถือบอลซิกแซก ชาย-หญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ก.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ก.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด รอบชิงชนะเลิศ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ก.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.5 คู่ที่ 3 ป.5/3 พบกับ ป.5/4 คู่ที่ 4 ป.5/2 พบกับ ป.5/6 (งานอภิบาล)
วันที่ 6 ก.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันวิ่งถือบอลซิกแซก ชาย-หญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ก.ค. 2565 กิจกรรม: แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ก.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ก.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด รอบชิงชนะเลิศ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ก.ค. 2565 กิจกรรม: มอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้นักเรียนชั้น ป.1-ป.5 ที่ชนะการประกวดใบงาน กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 ก.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันวิ่งถือบอลซิกแซก ชาย-หญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 ก.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 4 ก.ค. 2565 กิจกรรม: การประกวดวาดภาพระบายสี สัปดาห์นักบุญมงฟอร์ต ระดับชั้น ป.1-ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 4 ก.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 ก.ค. 2565 กิจกรรม: แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.ค. 2565 กิจกรรม: วันสถาปนาลูกเสือไทย (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 ก.ค. 2565 กิจกรรม: พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.5 คู่ที่ 1 ป.5/7 พบกับ ป.5/5 คู่ที่ 2 ป.5/1 พบกับ ป.5/8 (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 ป.6/3 VS ป.6/2 คู่ที่ 2 ป.6/7 VS ป.6/4 (งานอภิบาล)
วันที่ 30 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 คู่ที่ 1 ป.6/5 พบกับ ป.6/7 คู่ที่ 2 ป.6/4 พบกับ ป.6/8 (งานอภิบาล)
วันที่ 29 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 28 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 คู่ที่ 1 ป.6/6 พบกับ ป.6/3 คู่ที่ 2 ป.6/2 พบกับ ป.6/1 (งานอภิบาล)
วันที่ 28 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.2/8 และ ป.2/9 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 28 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: คลินิกให้คำปรึกษา ครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มิถุนายน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การประกวดวาดภาพระบายสี สัปดาห์นักบุญมงฟอร์ต ระดับชั้น ป.1-ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 27 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ค่ายผู้นำนายหมุ่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.5 (งานลูกเสือ)
วันที่ 24 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ค่ายผู้นำนายหมุ่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.5 (งานลูกเสือ)
วันที่ 24 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.2/7 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 24 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียนอ่านความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยยาเสพติด กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565 ทางเสียงตามสาย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การประกวดใบงานกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: งานกีฬาส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 6 คน ต่อต้านยาเสพติดสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (งานกีฬา)
วันที่ 23 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2565 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 23 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.2/6 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 23 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การประกวดใบงานกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด (งานกีฬา)
วันที่ 22 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การประกวดใบงานกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.2/5 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 21 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การประกวดใบงานกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การประกวดใบงานกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมพันธสัญญา ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 17 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูลูกเสือ (งานลูกเสือ)
วันที่ 17 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.2/4 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 17 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ (งานกีฬา)
วันที่ 16 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ป.1-ป.6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จัดทำพานไหว้ครู (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: จับสลากแบ่งสายการแข่งขันแชร์บอล กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.2/3 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 14 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ป.1-ป.6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ป.1-ป.6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ค่ายผู้นำนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 10 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ค่ายผู้นำนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 10 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.2/2 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 9 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียน ป.2/1 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 9 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ป.1-ป.6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากล (งานกีฬา)
วันที่ 8 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครูของแต่ละชั้น (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครูของแต่ละชั้น (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครูของแต่ละชั้น (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมการจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด (งานกีฬา)
วันที่ 31 พ.ค. 2565 กิจกรรม: พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา (งานอภิบาล)
วันที่ 31 พ.ค. 2565 กิจกรรม: การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ค. 2565 กิจกรรม: คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ซ้อมพิธีการไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ค. 2565 กิจกรรม: การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ (งานกีฬา)
วันที่ 29 พ.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 พ.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 พ.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 พ.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 พ.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 พ.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 พ.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 พ.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 พ.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 พ.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 พ.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 พ.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 พ.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 พ.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 พ.ค. 2565 กิจกรรม: การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2565 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 26 พ.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 พ.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 พ.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ฝึกซ้อมพิธีการไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 พ.ค. 2565 กิจกรรม: นำส่งจดหมายร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 24 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬากอล์ฟ (งานกีฬา)
วันที่ 23 พ.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากล (งานกีฬา)
วันที่ 20 พ.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนคาทอลิกชั้น ป.1-ป.6 เรียนคำสอน (งานอภิบาล)
วันที่ 19 พ.ค. 2565 กิจกรรม: จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 พ.ค. 2565 กิจกรรม: รวมนักเรียนคาทอลิก ป.1-ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 19 พ.ค. 2565 กิจกรรม: สำรวจสถานที่ในการนำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 18 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่ครูและนักเรียนในโอกาสเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 18 พ.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 (งานกิจกรรมนักเรียน)