วันที่ 2 ม.ค. 2566 กิจกรรม: หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 30 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: วันหยุดพิเศษตามมติ ครม. (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 29 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดวันคริสต์มาส (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 28 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดวันคริสต์มาส (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 27 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดวันคริสต์มาส (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 26 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดวันคริสต์มาส (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 12 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 5 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: หยุด​วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 24 ต.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดชดเชยวันปิยมหาราช (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 14 ต.ค. 2565 กิจกรรม: วันหยุดพิเศษตามมติ ครม. (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 13 ต.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 12 ส.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 29 ก.ค. 2565 กิจกรรม: วันหยุดพิเศษตามมติ ครม (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 28 ก.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 15 ก.ค. 2565 กิจกรรม: วันหยุดพิเศษตามมติ ครม. (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 14 ก.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดวันเข้าพรรษา (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 13 ก.ค. 2565 กิจกรรม: หยุดวันอาสาฬหบูชา (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 7 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี แก่นักเรียนชั้นป.3 ทุกห้อง และ ป.2/4-ป.2/9 (งานพยาบาล)
วันที่ 6 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี แก่นักเรียนชั้นป.1 ทุกห้อง และ ป.2/1-ป.2/3 (งานพยาบาล)
วันที่ 5 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี แก่นักเรียนชั้นป.5 ทุกห้อง และ ป.4/5-ป.4/9 (งานพยาบาล)
วันที่ 4 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี แก่นักเรียนชั้นป.6 ทุกห้อง และ ป.4/1-ป.4/4 (งานพยาบาล)
วันที่ 15 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1 (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 3 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: หยุดวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 1 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมทีมงานเทคโน และ ทีมงานสื่อสารมวลชน (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 31 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ดำเนินการบันทึกภาพวีดีโอกิจกรรม Blog programming and game animation (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 19 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมงานเทคโนฯ ครั้งที่ 1/2565 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 19 เม.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2564 (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)