วันที่ 8 มี.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 11/2565 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 8 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 10/2565 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 11 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 9/2565 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 7 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 8/2565 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 9 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 7/2565 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 5 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 6/2565 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 7 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 5/2565 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 10 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 4/2565 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 23 ก.ค. 2565 กิจกรรม: การตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ และพนักงาน ปีการศึกษา 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 ก.ค. 2565 กิจกรรม: การตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ และพนักงาน ปีการศึกษา 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 20 ก.ค. 2565 กิจกรรม: การตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ และพนักงาน ปีการศึกษา 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 1 ก.ค. 2565 กิจกรรม: สอบสัมภาษณ์พนักงาน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 30 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 29 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 28 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 28 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดตัวชุดสูทครูของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 27 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 24 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกตำแหน่ง บรรณารักษ์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 17 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การสอบสอนครูคณิตศาสตร์ IE ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 16 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การมอบรางวัลเพื่อยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 16 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การมอบรางวัลครูและบุคลากรที่มีสถิติการมาปฏิบัติงาน โดยไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย ประจำปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 16 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรที่ทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 15 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 15 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งที่1/2565 (ออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex ) (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 14 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2565 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 13 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมงานศพนายกันธิ น้อยพาน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 13 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอนและพนักงาน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 7 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 2 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 2 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมงานศพบิดาของครูจิณห์พิชญา จิณห์มรรคา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 31 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 31 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์จะตัดชุดสูทครูของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 31 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์ซื้อเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์จะตัดชุดสูทครูของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์ซื้อเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 พ.ค. 2565 กิจกรรม: การสอบสอนครูภาษาอังกฤษ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 27 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 27 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์จะตัดชุดสูทครูของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 27 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์ซื้อเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์จะตัดชุดสูทครูของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์ซื้อเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 พ.ค. 2565 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 25 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์จะตัดชุดสูทครูของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 25 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์ซื้อเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 25 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงาน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 24 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์จะตัดชุดสูทครูของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 24 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์ซื้อเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์จะตัดชุดสูทครูของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์ซื้อเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 20 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์จะตัดชุดสูทครูของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 20 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์ซื้อเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์จะตัดชุดสูทครูของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์ซื้อเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์จะตัดชุดสูทครูของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์ซื้อเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2565 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งรายละเอียดการแบ่งปันความรู้ทางกฤตภาคออนไลน์ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งรายละเอียดการส่งรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอก (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 17 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 17 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์จะตัดชุดสูทครูของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 17 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์ซื้อเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ครูอุไร ชัยคำวัง เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2565 กิจกรรม: การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 13 พ.ค. 2565 กิจกรรม: การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 13 พ.ค. 2565 กิจกรรม: บุคลลากรเข้าร่วมการอบรม เรื่อง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ผ่านระบบ Zoom Meeting (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 12 พ.ค. 2565 กิจกรรม: การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 4 พ.ค. 2565 กิจกรรม: การทัศนศึกษาของนักการและพนักงานโรงเรียน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 3 พ.ค. 2565 กิจกรรม: การทัศนศึกษาของนักการและพนักงานโรงเรียน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรประชุมเตรียมการจัดสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 พ.ค. 2565 กิจกรรม: การทัศนศึกษาของนักการและพนักงานโรงเรียน (งานพัฒนาบุคลากร)