การสอนเสริมนักเรียนติด 0 หลักสูตร English Program


บันทึกแจ้งการสอนซ่อมเสริมนักเรียนติด 0 หลักสูตร English Program
วันที่ 6-9 สิงหาคม 2550
ระดับชั้น ป.1-3 เวลา 11.40-12.10 น.
ระดับชั้น ป.4-6 เวลา 12.30-13.00 น.

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 543 ครั้ง

Keep