การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550


           สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550
รางวัลชนะเลิศ
    ด.ช.ณัฐดนัย ปัญญาใจ ป.2/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
    ด.ช.ภรภัทร ก๋องเงิน ป.2/7

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
    ด.ช.ณัฐภัทร เสริมชัยวงศ์ ป.2/4

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 588 ครั้ง

Keep