การรับรองคุณวุฒิเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา


         คุรุสภาได้ชี้แจงเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 574 ครั้ง

Keep