นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน “ชาวเชียงใหม่น้อมใจเทิดไท้มหาราชันย์ 80 พรรษา” ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2550


        นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน “ชาวเชียงใหม่น้อมใจเทิดไท้มหาราชันย์ 80 พรรษา” ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2550โดยมีเอกสารดังรายการที่แนบมาด้วยนี้

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 638 ครั้ง

Keep