ชี้แจงการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558


ที่  มป 50100040/พิเศษ
 
                                                                                         17 พฤศจิกายน 2557
 
เรื่อง   ชี้แจงการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 
เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนที่สอบเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 
            ตามนโยบายของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ในการรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558  ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการทดสอบความรู้ให้กับนักเรียน ซึ่งในกระบวนการทดสอบมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และมีรูปแบบการทดสอบที่ชัดเจน ครอบคลุมในทุกทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทางโรงเรียนจะทำการประกาศผลการสอบในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 โดยยึดเอาผลการทดสอบเป็นเกณฑ์หลักในการพิจารณา หากมีผู้แอบอ้าง และเรียกเก็บเงินเป็นการส่วนตัว เพื่อใช้สิทธิพิเศษในการช่วยเหลือนักเรียนให้เข้าเรียนในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ขอให้ท่านผู้ปกครองรับทราบทั่วกันว่าทางโรงเรียนไม่มีนโยบายรับฝาก โดยใช้สิทธิพิเศษใดๆ ยกเว้นกรณีที่มีหนังสือและการตอบรับอย่างชัดเจนจากทางโรงเรียน โดยผ่านทางสมาคมฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการบริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาแก่ทางโรงเรียน ให้มอบทางโรงเรียนโดยตรงเท่านั้น จึงขอให้ผู้ปกครองระมัดระวังมิจฉาชีพที่มิได้สังกัดเกี่ยวข้องหน่วยงานใดฉกฉวยโอกาสจากความต้องการให้ลูกได้เข้าเรียน ในช่วงการรับนักเรียนใหม่นี้
 
           จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 

อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 1368 ครั้ง

Keep