ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2


งานพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เข็มที่ 2ให้กับนักเรียนที่ผู้ปกครองอนุญาตให้รับวัคซีนดังกล่าว ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-10.30 นจำนวนผู้อ่าน 592 ครั้ง

Keep