เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้ามาให้บริการพ่นละอองฝอยกำจัดยุงโดยใช้เครื่องพ่นสารเคมีแบบฝอยละอองใส (ULV) ในโรงเรียน


เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงและสัตว์พาหะ นำเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเชียงใหม่มาพ่นละอองฝอยกำจัดยุงโดยใช้เครื่องพ่นสารเคมีแบบฝอยละอองใส (ULV)ในบริเวณโรงเรียน วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 ในเวลา 18.00-19.00 น.จำนวนผู้อ่าน 668 ครั้ง

Keep