เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้ามาให้บริการพ่นละอองฝอยกำจัดยุงโดยใช้เครื่องพ่นสารเคมีแบบฝอยละอองใส (ULV) ในโรงเรียน


เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงและสัตว์พาหะ นำเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเชียงใหม่มาพ่นละอองฝอยกำจัดยุงโดยใช้เครื่องพ่นสารเคมีแบบฝอยละอองใส (ULV)  รอบบริเวณอาคารสามัคคีนฤมิต วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ในเวลา 09.00 น. เป็นต้นไปจำนวนผู้อ่าน 585 ครั้ง

Keep