ข่าวประสัมพันธ์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559


ข่าวประสัมพันธ์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น.  

      ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559เวลา 13.00-15.00 น. ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงบทบาท และความสำคัญของตน ในเรื่องสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนได้ร่วมกิจกรรม ร่วมการแสดงและการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.       การแสดงความสามารถด้านต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เวทีศาลามารีย์

2.       การแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

·     การแข่งขันคอมพิวเตอร์ ป.1-ป.3 ประกวดทำการ์ดวันเด็ก MS-Word  

หัวข้อ “สานฝันเด็กไทย ก้าวไกลทันไอที” ห้องคอมพิวเตอร์ 1

·     การแข่งขันพิมพ์ดีด ป.4-ป.6  “Speed Test Typing” ห้องคอมพิวเตอร์ 2

3.       การแข่งขันหมากล้อม     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ห้องศูนย์ภาษาจีน 1

4.       การแข่งขันหมากฮอส     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ห้องศูนย์ภาษาจีน 2

5.       การแข่งขันหมากรุกไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ห้องศูนย์ภาษาจีน 3

                 สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแสดงและการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ สามารถสมัครได้ที่ห้องกิจการนักเรียน (ซุ้มแปดเหลี่ยม) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 และขอเชิญชวนนักเรียนชมการแสดงและการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น.   

 

 

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน

โทรศัพท์ 0-5325-2565 ต่อ 129, 501

โทรสาร 0-5327-4640

ผู้ประสานงาน ครูสุทธิรักษ์  ศรีวรรณ  089-554-5713

 

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 781 ครั้ง

Keep