กิจกรรมมงฟอร์ตรวมใจบรรเทาภัยหนาวเรียนผู้ปกครองนักเรียน
             ด้วยงานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมมงฟอร์ตรวมใจบรรเทาภัยหนาว ขึ้น ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2559  ณ หมู่บ้านในถิ่นทุกันดารเขตชายแดนไทย-พม่า ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือแบ่งปันให้กับเพื่อน พี่น้องที่ยากไร้ในสังคม และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานให้หน่วยงาน องค์กร หรือผู้มีจิตกุศลได้ร่วมกันทำความดี                               
             ในการนี้ จึงขอเชิญชวนนักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมบริจาคปัจจัย ผ้าห่ม เครื่องนุ่งห่ม กันหนาว เสื้อผ้า รองเท้า อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ของเล่น ของใช้ หนังสือ ขนม ฯลฯ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถนำมา บริจาคได้ที่ห้องอภิบาลหรือห้องกิจการนักเรียน ตั้งแต่วันนี้ - 4 กุมภาพันธ์ 2559 
     
            เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 053-252565 ต่อ 132 หรือ 501
 
 

อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานอภิบาล
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 763 ครั้ง

Keep