แจ้งตารางสอบและเนื้อหาออกสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2559


งานวัดและประเมินผล ขอแจ้งตารางสอบและเนื้อหาออกสอบ ประจำการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2559 ทั้งภาคปกติ และ EP ดังเอกสารแนบ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานทะเบียนและวัดผล
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 16620 ครั้ง

Keep