Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เปิดจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 
ในหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program
 
ระหว่างวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 ถึงวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 
 
(วันเสาร์ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. หยุดวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) 
 
ณ ห้องธุรการ-การเงิน อาคารสามัคคีนฤมิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม


ไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 1825 ครั้ง จาก งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

ร่วมประสานการดำเนินงานธุรการและจัดทำข้อมูลสารสนเทศฝ่าย ให้บรรลุตามเป้าหมายของฝ่าย และเป็นไปตามข้อกำหนดของงานสารสนเทศโรงเรียนคน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน