แจ้งตารางสอบและเนื้อหาออกสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 3/2559


งานวัดและประเมินผล ขอแจ้งตารางสอบและเนื้อหาออกสอบ ประจำการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 3/2559 ทั้งภาคปกติ และ EP ดังเอกสารแนบ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 2520 ครั้ง

Keep