ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร English Program


เรียน ผู้ปกครองนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร English Program

   ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือก ได้จากลิงค์ต่อไปนี้

http://mcpswis.mcp.ac.th/mcp_applications/p1_entrance/2560/login.php

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

 

 

 จำนวนผู้อ่าน 1292 ครั้ง

Keep