ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปกติ


เรียน ผู้ปกครองนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปกติ

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือก ได้จากลิงค์ต่อไปนี้

http://mcpswis.mcp.ac.th/mcp_applications/p1_entrance/2560/login.php

 จึงเรียนมาเพื่อทราบจำนวนผู้อ่าน 2430 ครั้ง

Keep