ฝ่ายกิจการนักเรียน ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันทักษะในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดการแข่งขันได้จากไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้


ฝ่ายกิจการนักเรียน ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันทักษะในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดการแข่งขันได้จากไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

 จำนวนผู้อ่าน 688 ครั้ง

Keep