แจ้งตารางสอบและเนื้อหาออกสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 4/2559


           งานวัดและประเมินผล ขอแจ้งตารางสอบ เนื้อหาออกสอบ ตารางการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) และตารางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ประจำการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 4/2559 ทั้งภาคปกติ และ Ep ดังเอกสารแนบ

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานทะเบียนและวัดผล
แผนงาน : -
โครงการ : ทดสอบ

จำนวนผู้อ่าน 4082 ครั้ง

Keep