การประกวดใส่ทำนองเพลง ชิงรางวัลทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร


ฝ่ายวิชาการ  ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย แผนกประถม ระดับชั้น ป.1-6 ทุกคน ส่งผลงานเข้าประกวด “การใส่ทำนองเพลงตามเนื้อร้องที่กำหนด” เพื่อชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ

         -     นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

กติกา

         1.    ต้องเป็นเนื้อร้องที่คณะกรรมการกำหนดหรือดัดแปลงเนื้อร้องได้เล็กน้อย

               โดยไม่เสียเนื้อความเดิม

         2.    นักเรียนต้องเป็นผู้สร้างผลงานทำนองเพลงด้วยตนเอง

         3.    นักเรียนไม่ลอกเลียนแบบหรือคัดลอกผลงานผู้อื่น

เกณฑ์การตัดสิน

         1.    ผลงานมีความไพเราะกลมกลืนของทำนอง และคำร้อง

         2.    ผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์

         3.    ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศผลการแข่งขัน

         -     วันที่ 30 มีนาคม 2560

รางวัล

         1.    รางวัลชนะเลิศ                 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

         2.    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

         3.    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กำหนดการส่งผลงาน

         1.    นักเรียนสามารถส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560

               ก่อน เวลา 12.00 น.

         2.    อัดเสียงร้องพร้อมทำนองที่แต่ง ในรูปแบบไฟล์ MP3

         3.    ส่งผลงานทาง Student Dashboard บน Web site ของโรงเรียน โดยจะมีปุ่มสำหรับ  คลิกส่งผลงานประกวด

         4.    เนื้อเพลง ที่กำหนด

 

                     อย่าปล่อยขยะจากมือ        ถือขยะเอาไว้

                     เดินไปใส่ลงถัง                น่ารักจังเด็ก MCP


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 730 ครั้ง

Keep