การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (แก้ไข)


 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เปิดจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
 
ในหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program
 
ระหว่างวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 
 
(วันเสาร์ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. หยุดวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) 
 
ณ ห้องธุรการ-การเงิน อาคารสามัคคีนฤมิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม


จำนวนผู้อ่าน 4900 ครั้ง

Keep