ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม ได้กำหนดจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 3-9 มีนาคม 2561 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาจิตใจให้นักเรียนได้รู้ พุทธประวัติ ศีลธรรม คุณธรรม หลักธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งในปีนี้จะรับนักเรียนเข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 60 คน 
 
ในการนี้ ทางโรงเรียน จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพตามจิตศรัทธา ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีรายการดังนี้
1. เจ้าภาพเครื่องอัฐบริขาร สำหรับสามเณร 1 รูป
- บาตรเหล็กพร้อมสาย
- ไตรจีวร (สำหรับบวชสามเณร)
- ผ้าขาวชุดนาค
- ผ้าเช็ดตัว (สีเหลือง)
-  ย่าม
2.  เจ้าภาพภัตตาหาร  (แจ้งความจำนงได้ที่ฝ่ายกิจการนักเรียน)
- สำหรับเลี้ยงพระและแขกที่มาร่วมงานในวันโกนผม
- สำหรับสามเณร (ตลอดระยะเวลาในการบวช 6 วัน)
 
             สำหรับผู้ปกครองที่สนใจให้นักเรียน (ชั้น ป.4-ป.6) เข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน สามารถติดต่อรับใบสมัครพร้อมชำระเงินได้ที่ห้องการเงิน และติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกิจการนักเรียน ตั้งแต่วันนี้ - 9 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
ฝ่ายกิจการนักเรียน
 


จำนวนผู้อ่าน 678 ครั้ง

Keep