งานวัดและประเมินผล ขอแจ้งตารางสอบและเนื้อหาการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 4/2560 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร EP


ประกาศตารางสอบและเนื้อหาการสอบวัดผลภาคทฤษฎี ครั้งที่ 4/2560 
 

            งานวัดและประเมินผล ขอแจ้งตารางสอบและเนื้อหาการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 4/2560 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร EP

ดังเอกสารแนบ


  ไฟล์แนบที่ 1 เนื้อหาการสอบและตารางสอบวัดผลฯ ภาคทฤษฎี หลักสูตรปกติ ป.1-6

  ไฟล์แนบที่ 2 เนื้อหาการสอบและตารางสอบวัดผลฯ ภาคทฤษฎี หลักสูตร EP. P.1-6

  ไฟล์แนบที่ 3 ตารางสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ป.3 (NT)

 

 


จำนวนผู้อ่าน 3460 ครั้ง

Keep