งานวัดและประเมินผล ขอแจ้งตารางสอบและเนื้อหาการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2561 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร EP


ไฟล์แนบที่ 1 เนื้อหาการสอบและตารางสอบวัดผลฯ ภาคทฤษฎี หลักสูตรปกติ ป.1-6

ไฟล์แนบที่ 2 เนื้อหาการสอบและตารางสอบวัดผลฯ ภาคทฤษฎี หลักสูตร EP. P.1-6


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 3333 ครั้ง

Keep