Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 
 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เปิดจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 
ในหลักสูตรปกติ หลักสูตร English Program และหลักสูตร Montfort Chinese Program ดังนี้
 
- วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
 
- วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ถึงวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.
 
- วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. 
 
- หยุดให้บริการ วันเสาร์ที่ 6, 13, 20 ตุลาคม 2561
 
- หยุดให้บริการ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
 
ณ ห้องธุรการ-การเงิน อาคารสามัคคีนฤมิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

 ไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 2417 ครั้ง จาก งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่ายบุคลากร และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายบุคลากรให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียนคน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน