การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562


 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เปิดจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 
ในหลักสูตรปกติ หลักสูตร English Program และหลักสูตร Montfort Chinese Program ดังนี้
 
- วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
 
- วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ถึงวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.
 
- วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. 
 
- หยุดให้บริการ วันเสาร์ที่ 6, 13, 20 ตุลาคม 2561
 
- หยุดให้บริการ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
 
ณ ห้องธุรการ-การเงิน อาคารสามัคคีนฤมิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

 จำนวนผู้อ่าน 2482 ครั้ง

Keep