ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกิจกรรม Montforts Got Talent และตารางการแข่งขัน


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกิจกรรม Montforts Got Talent และตารางการแข่งขัน
 
 
 
ไฟล์แนบที่ 1      รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ กิจกรรม Montforts Got Talent  ระดับชั้น ป.1-3
 
ไฟล์แนบที่ 2      รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ กิจกรรม Montforts Got Talent  ระดับชั้น ป.4-6


จำนวนผู้อ่าน 646 ครั้ง

Keep