ประกาศรายชื่อนักเรียน และเลขที่นั่งสอบ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ปี พ.ศ.2561


ประกาศรายชื่อนักเรียน และเลขที่นั่งสอบ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET)  ปี พ.ศ. 2561

โดยจะจัดสอบในวัน อาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 08.00 -12.00 น
       -  วิชาคณิตศาสตร์    สอบ 08.00 - 10.00 น.
       -  วิชาวิทยาศาสตร์   สอบ 10.00 - 12.00 น.

 จำนวนผู้อ่าน 657 ครั้ง

Keep