งานวัดและประเมินผล แจ้งตารางสอบและเนื้อหาการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561


งานวัดและประเมินผล ขอแจ้งตารางสอบและเนื้อหาการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรปกติ และหลักสูตร EP   

   1. เนื้อหาการสอบและตารางสอบวัดผลฯ ภาคทฤษฎี หลักสูตรปกติ ป.1-6  

   2. เนื้อหาการสอบและตารางสอบวัดผลฯ ภาคทฤษฎี หลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP) P.1-6


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานทะเบียนและวัดผล
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 2672 ครั้ง

Keep