ประกาศตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคทฤษฎี และเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 3/2561


งานวัดและประเมินผล ขอแจ้งตารางสอบและเนื้อหาออกสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 3/2561 ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตร EP ดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบที่ 1 ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 3/2561 หลักสูตรปกติ

ไฟล์แนบที่ 2 ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 3/2561 หลักสูตรEP

ไฟล์แนบที่ 3 เนื้อหาการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 3/2561 หลักสูตรปกติ

ไฟล์แนบที่ 4 เนื้อหาการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 3/2561 หลักสูตรEP


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 3168 ครั้ง

Keep