ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562


       ฝ่ายกิจการนักเรียน ขอประชาสัมพันธ์นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งมีรายการแข่งขันดังนี้ 

1. การแสดงความสามารถด้านต่าง ๆ ของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6   

2. การแข่งขันหมากฮอส ชั้น ป.1-ป.3, ชั้น ป.4-ป.6   

3. การแข่งขันหมากรุกไทย ชั้น ป.1-ป.3, ชั้น ป.4-ป.6 

4. การแข่งขันสแต็ค ชั้น ป.1-ป.3, ชั้น ป.4-ป.6   (แข่งขันในคาบชมรม วันพุธที่ 9 มกราคม 2562)
 

**  สมัครได้ที่ห้องกิจการนักเรียน ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 14 ธันวาคม 2561จำนวนผู้อ่าน 371 ครั้ง

Keep