ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายฤดูร้อน Assumption United International Summer Camp ณ ประเทศอังกฤษ


งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับสโมสรฟุตบอล Assumption United และบริษัทเอ็นทูซีที พรอสเพอริตี้ จำกัด ขอประชาสัมพันธ์นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายฤดูร้อน Assumption United International Summer Camp ณ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม - 2 เมษายน 2562 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มิสไพจิต โกมาสถิตย์ (มิสแหวว) ห้องวิเทศสัมพันธ์ อาคารมงฟอร์ต โทร 053-252-565 ต่อ 412 หรือ โทร 081-7997735

    


ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 797 ครั้ง

Keep