ขอแจ้งรายชื่อนักเรียน พบผู้กำกับเพื่อรับบทและนัดหมายการซ้อมการแสดงละครเพลง


ด้วยงานเครื่องสายตะวันตก โครงการละครเพลง 2018
ขอแจ้งรายชื่อนักเรียน พบผู้กำกับเพื่อรับบทและนัดหมายการซ้อมการแสดงละครเพลง
ในวันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้ 
ด.ช.ปรานต์          อิ่นคำ
ด.ญ.อาภาภัทร     นันทชัย
ด.ญ.จิราภัค          บุญแก้ว
ด.ญ.คลาวเดีย       บอร์ดิน
ด.ช.บารมี             ลีละยุทธโยธิน
ด.ญ.ชลิตา            ทองงามแท้
ด.ญ.ณ ธิดา          สักแกแก้ว
ด.ญ.ลักษิกา         นิธิชลสุข
ด.ญ.อรจิรา           อภิสกุล
ด.ญ.อารยา          พรหมเมือง
ด.ญ.นลินรัตน์       ช่างปั้น
ด.ญ.ปราษิยา        รามโยธิน
ด.ญ.เฉิงอัน          ซึ
ด.ญ.อัยลิสา         ลออชัยรังษี
ด.ญ.อักษราภัค     หลิน
ด.ญ.รวินดา          อลัน
ด.ญ.อรวรา          ศิริรักษ์
ด.ช.วรณัน           นันตัง
ด.ญ.ศิริภัสสร       พิชิตภารตะพงษ์
 
ขอบคุณค่ะ


จำนวนผู้อ่าน 400 ครั้ง

Keep