แจ้งตารางสอบและเนื้อหาออกสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 4/2561


งานวัดและประเมินผล ขอแจ้งตารางสอบและเนื้อหาออกสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 4/2561 ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตร EP ดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบที่ 1 ตารางสอบและเนื้อหาออกสอบ การวัดผลฯ ครั้งที่ 4/2561 หลักสูตรปกติ

ไฟล์แนบที่ 2 ตารางสอบและเนื้อหาออกสอบ การวัดผลฯ ครั้งที่ 4/2561 หลักสูตร EP


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานทะเบียนและวัดผล
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 1998 ครั้ง

Keep