การแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองให้แก่นักเรียนเพื่อเสริมมาตรการป้องกัน


 
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน
 
          ทางโรงเรียนได้ทำการแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองให้กับนักเรียน คนละ 1 ชิ้นเท่านั้น เพื่อเสริมมาตรการป้องกันสำรองใช้ในขณะผ่านที่โล่ง และมอบให้สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้นำมาเองจากที่บ้าน ดังนั้นขอให้ผู้ปกครองได้กำชับให้นักเรียนนำหน้ากากมาสำรองใช้จากที่บ้าน ส่วนทางโรงเรียนจะมีการให้ความรู้ เน้นย้ำ กำชับ และเฝ้าระวังให้นักเรียนมีความตระหนักต่อภัยฝุ่นละอองตลอดเวลาที่ผ่านบริเวณที่โล่ง หรือวิกฤติอากาศ 
 
         จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือ
 
 
 
                                                         ขอแสดงความนับถือ
 
 
 
                                                   (ภราดาศุภนันท์  ขันธปรีชา)
                                                             ผู้อำนวยการ
                                         โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม


จำนวนผู้อ่าน 453 ครั้ง

Keep