โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน:Guitar


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม จัดโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ตั้งเเต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 - วันที่ 23 เมษายน 2562 เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการปรับตัวเข้ากับเพื่อนเเละครู โดยช่วงเช้า จัดการเรียนสอนด้านวิชาการ เเละช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน เน้นความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ความคิดสร้างสรรค์ เเละการทำงานร่วมกัน
จำนวนผู้อ่าน 86 ครั้ง

Keep