Summer 2562 - ป.2 กิจกรรมทัศนศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่


โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน 2562 ชั้น ป.2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ วันที่ 17 เมษายน 2562
จำนวนผู้อ่าน 99 ครั้ง

Keep