ปฐมนิเทศก์การใช้ห้องสมุดนักเรียนป.1


งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้มีการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักเรียน ชั้น ป.1ณ อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด)
จำนวนผู้อ่าน 117 ครั้ง

Keep