สัปดาห์แรก Summer 2562 - ป.1 ยามเช้า และปางช้างแม่สา


บรรยากาศสัปดาห์แรกโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน 2562 ชั้น ป.1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และทัศนศึกษา ณ ปางช้างแม่สา
จำนวนผู้อ่าน 124 ครั้ง

Keep