VDO นโยบายผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน 2562


นโยบายผู้สมัครเลือกตั้ง ประธานนักเรียน 2562
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คุณครู,มาสเตอร์ และนักเรียน มาร่วมใช้สิทธิ์ลงคะแนน วันที่ 4 มิ.ย.2562 เวลา 8.20-10.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งของแต่ละชั้นเรียน
 จำนวนผู้อ่าน 199 ครั้ง

Keep