งานพยาบาลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่


งานพยาบาลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (เฉพาะรายที่ต้องการฉีดและชำระเงินเรียบร้อย) ตามแผน เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร
จำนวนผู้อ่าน 146 ครั้ง

Keep