กิจกรรมฉลองวันสถาปนาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครบรอบ 88 ปี


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม จัดกิจกรรมครบรอบ 88 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยจัดให้มีกิจกรรมทางศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:00 - 09.30น. โดยกิจกรรมทำบุญตักบาตรของศาสนาพุทธ จัดขึ้นที่สนามฟุตซอล เเละที่ศาลามารีย์ พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม จัดที่ห้องภาษาจีน อาคารSimeon1932
จำนวนผู้อ่าน 219 ครั้ง

Keep