กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10


กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยจัดให้นักเรียนได้ทำความดี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน เก็บขยะ เก็บเศษใบไม้ พรวนดินต้นไม้ คว่ำภาชนะที่มีน้ำขังเเละใส่ทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ Montfort College Primary Section

 
จำนวนผู้อ่าน 160 ครั้ง

Keep