กิจกรรมฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (รอบเช้า)


กิจกรรมฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันที่ 3 สิงหาคม 2562 สถานที่ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (รอบเช้า) - พิธีเปิดนิทรรศการ “ก้าวผ่านทศวรรษสู่ศตวรรษแห่งความเป็นเลิศที่ยั่งยืน” - พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ ภราดา โยเซฟ อังเดร เกแก็ง (โอกาสครบรอบ 1 ปี มรณกรรม) - พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต - พิธีมอบโล่แก่ผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน - เสวนา หัวข้อ “วิถีมงฟอร์ตจากบรรพชนสู่ความก้าวหน้าในอนาคตอย่างยั่งยืน”
จำนวนผู้อ่าน 231 ครั้ง

Keep