การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เปิดจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียน
 
เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร English Program และหลักสูตร Chinese Program
 
ทั้งนี้ เปิดจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ดังนี้
 
     - วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-17.00 น.
 
     - หยุดให้บริการ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันที่ทางโรงเรียนแจ้งหยุด
 
ณ ห้องธุรการ-การเงิน อาคารสามัคคีนฤมิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม


จำนวนผู้อ่าน 1198 ครั้ง

Keep