ลงทะเบียนทดสอบทักษะดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ลงทะเบียนทดสอบทักษะดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 (ด้านละ 1 ประเภท กีฬา 1 ประเภท ดนตรี 1 ประเภท)

Linkลงทะเบียน  https://mcpswis.mcp.ac.th/student/login.php

Linkวิธีการลงทะเบียน  https://mcpswis.mcp.ac.th/mcp_applications/ms_skill_test/ms_skill_test.pdfจำนวนผู้อ่าน 593 ครั้ง

Keep