กิจกรรมค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ 2562


ฝ่ายวิชาการ โดยคณะครูกลุ่มสาระศิลปะ และ กลุ่มสาระสุขศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมกันจัดกิจกรรมค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ วันที่ 9-11 สิงหาคม 2562 ณ อินทนนท์ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จ.ลำพูน
จำนวนผู้อ่าน 165 ครั้ง

Keep