การปรับเปลี่ยนเส้นทางการจราจรภายในบริเวณโรงเรียน ช่วงเช้า


เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน
   งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมกับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถภายในบริเวณโรงเรียนในช่วงเวลาเช้า ตั้งแต่
เวลา 06.00 - 07.45 น. 
   เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการส่งนักเรียน โดยจะเริ่มทดลองใช้ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 ตามแผนผังที่แนบมาพร้อมนี้


จำนวนผู้อ่าน 451 ครั้ง

Keep